Privacy

PRIVACY DISCLAIMER

Indien u een Car Class Chauffeursdiensten een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan Car Class Chauffeursdiensten te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Car Class Chauffeursdiensten opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar:

Car Class Chauffeursdiensten
Hooghiemstraplein 85
3514 AX Utrecht

Car Class Chauffeursdiensten en privacy

Car Class Chauffeursdiensten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacy Disclaimer aan dat de persoongegevens van haar clientèle niet aan derden worden verstrekt. Dit doet Car Class Chauffeursdiensten alleen wanneer Car Class Chauffeursdiensten in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer Car Class Chauffeursdiensten redenen heeft om de kredietwaardigheid van een cliënt te onderzoeken, of wanneer Car Class Chauffeursdiensten op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de client staat bij Car Class Chauffeursdiensten dus hoog in het vaandel. Daarom heeft Car Class Chauffeursdiensten ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze Car Class Chauffeursdiensten met de privacy van haar cliënten omgaat. Car Class Chauffeursdiensten leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Verzekering

CAR CLASS CHAUFFEURSDIENSTEN EN UW GEGEVENS

Wanneer u cliënt wilt worden van Car Class Chauffeursdiensten, dient u een aantal gegevens in te vullen zoals u naam, adres, woonplaats.

  1. Om een dienst te kunnen leveren en factureren heeft Car Class Chauffeursdiensten bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we echt nodig hebben. Car Class Chauffeursdiensten verzamelt de naam- en adresgegevens van haar clientële voor de administratie en voor verbetering van de dienstverlening.
  2. Car Class Chauffeursdiensten is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar cliënten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.
  3. Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor “het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan”. Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over uw toegang tot tot uw website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klantnummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw website en de omvang van uw mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maxima gebonden zijn.

Is er een minimaal aantal uren wat wordt gefactureerd per rit?

Ja, voor een chauffeur bij een dagrit wordt er minimaal 3 uur in rekening gebracht. Bij avondritten (eindigend na 22.00 uur) of ritten in het weekend is dit 4 uur. U betaalt voor een chauffeur echter nooit extra toeslag per uur, maar altijd het voordelige tarief van € 18,75 per uur excl. BTW.

Moet ik de chauffeur direct betalen na de rit?

Nee, om de administratie voor u en ons te vergemakkelijken, hoeft u de chauffeur niet na elke rit te betalen. U ontvangt iedere week een factuur van alle werkzaamheden van de voorgaande week. Betaling dient dan binnen 14 dagen te geschieden.

Als ik de hele dag gebruik maak van een chauffeur, moet ik dan iets regelen voor de wachttijd van de chauffeur?

De chauffeur kan tijdens uw afspraken ingezet worden voor andere taken. Denk hierbij aan boodschappen doen, post wegbrengen of de auto wassen. Indien u geen taken heeft die u de chauffeur tijdens de wachttijd wil laten uitvoeren, dan is de chauffeur zelf verantwoordelijk voor een invulling van zijn of haar wachttijd. Veel chauffeurs gebruiken deze tijd om bijvoorbeeld te studeren. De chauffeur zorgt verder zelf voor eten en drinken. Alleen wanneer de chauffeur langer dan 8 uur aan het werk is voor u, wordt een maaltijdvergoeding van € 15,- in rekening gebracht.

OFFERTE AANVRAGEN